Habasit

  • Polsko
  • Interairport (Mnichov)
  • Průmyslové dopravníky a pásy

Nový vzhled pro nového zákazníka. Švýcarská společnost Habasit, která se zabývá výrobou dopravních pásů a hnacích řemenů, dostala zcela nový design s apelem na modulárnost a variabilitu tak, aby se stejný vzhled expozice mohl aplikovat na různé veletrhy a velikosti a tvary výstavních ploch. Značku reprezentuje sestava stropních elementů pro dobrou viditelnost loga z větší vzdálenosti, velký light-box zabudovaný v zadní stěně a hlavně informační pult zabudovaný do podlahy - reprezentující hladkost a přesnost dopravních pásů Habasit.