ORLEN Unipetrol

  • Česká republika
  • Fakuma 2021 - Fredrichshafen, Německo
  • Petrochemický průmysl a energetika

Společnost ORLEN Unipetrol, lídr v oblasti zpracování ropy, představila na veletrhu Fakuma nejen své výrobky, ale také svou vizi udržitelné budoucnosti v oblasti recyklace plastů, což bylo podtrženo kulatým prvkem, zavěšeným ze stropu, představujícím oběhové hospodářství. Stánek jsme doplnili o datovou analytiku poskytující přehled o chování návštěvníků a jeho virtuální kopie již před výstavou zvala klienty k návštěvě. Snadné plánování schůzek v konferenčních místnostech umožnil rezervační systém, díky němuž se zástupci firmy mohli soustředit na cenná osobní jednání s klienty.